Společně jsme silnější

Oslavte spolu s námi 25. výročí Česko-německého fondu budoucnosti

Už dvacet pět let podporujeme spolupráci mezi Čechy a Němci, už dvacet pět let pomáháme těm, kdo aktivně vytváří živé a přátelské česko-německé sousedství. Nyní je čas slavit! Seznamte se, co všechno pro vás v tomto jubilejním roce chystáme.

Vlakem do Berlína #JízdaFahrt25

Cesta do Berlína je jednodušší, než jste si mysleli. Nemusíte sedat za volant ani studovat jízdní řády: pro návštěvníky oslav vypravujeme ve spolupráci s United Islands speciální kulturní vlak, který vyjíždí ráno z Prahy a večer se do ní zpět vrací (obě cesty se zastávkou v Drážďanech). Další informace o programu a jízdenky si můžete rezervovat zde.

info & jízdenky
arrow_forward

Koncert Praha

V nádherném prostředí Pražské křižovatky se 31. října uskuteční koncert Collegia 1704 dirigenta Václava Lukse a špičkového německého kontratenoristy Benno Schachtnera.

Opráski s českoňemeckí historje

25 let Fondu budoucnosti: Je to už dlouhá, nebo zatím ještě krátká historie? V perspektivě lidského života je čtvrt století dlouhým obdobím. Z hlediska staletého vývoje česko-německých vztahů je to zatím doba poměrně krátká. Fond tak má svoji historii a zároveň je součástí mnohem delší společné minulosti Čechů a Němců – tak bohaté na historické události.

O historii spolu ostatně Češi a Němci často debatují. Nebývalo tomu tak ale vždy, někdy se vedly spíše dva monology. V našich projektech je dialog předpokladem a minulost předmětem společného zájmu – nikoli půtek. Stále však přitahuje pozornost.

Náš malý průlet česko-německou minulostí dostal podobu historického komiksu. Vsadili jsme na humor a originální vidění výtvarníka Jaze, který už léta baví a zdravě provokuje své početné fanoušky neučebnicovými glosami učebnicových událostí a poněkud neuctivým vztahem k českému pravopisu. Sledujte náš web i sociální sítě, kde postupně představíme celou sérii.

Jaký je váš osobní klíč k česko-německé historii? Jaká témata byste do 25 „oprásků“ zařadili vy? A co myslíte, která událost bude jejich vyvrcholením?

O Fondu

Česko-německý fond budoucnosti vznikl v roce 1998 s cílem podporovat aktivity vedoucí ke vzájemnému poznání a hlubšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Za pětadvacet let naší činnosti jsme jich podpořili již více než 13 tisíc. Jak různorodí jsou lidé, kteří v obou našich zemích žijí, tak různorodé jsou projekty, které společně vytvářejí. Zde jsou některá netradiční čísla z činnosti Fondu očima známého ilustrátora jaze:

Přes 16 dní svižné chůze.

Na túru podél česko-německé hranice se raději vydejte až po důkladné přípravě.

Do společného projektu se s naší pomocí můžete pustit třeba hned! Od roku 1998 jsme na česko-německé projekty poskytli více než dvě miliardy korun.

Most 20.0 = jedna z vůbec nejdelších česko-německých slavností

Oslavou našich prvních dvou dekád na pražském Mánesově mostě jsme v červnu 2018 přenesli barvy, vůně a pohodu česko-německého světa do srdce české metropole.

Kolik univerzitních profesorek a profesorů je v roce 2023 mezi všemi našimi 205 stipendistkami a stipendisty?

Tady se raději necháme poddat.

Budeme ale moc rádi, když se nám ozvou spolu se všemi, jimž naše stipendium otevřelo cestu k úspěšnému životu. Pomozte nám vypilovat statistiky a oslavte s námi naše jubileum!

215 běžných archivních metrů
130 GB

Náš archiv díky vám dobře prospívá a roste.

Každý rok zhruba o 600 nových projektů.

Odborníci nejsou (jako obvykle) jednotní v odhadu počtu knih v běžné české a německé domácnosti.

Jedno je však jisté: svými finančními příspěvky jsme už pomohli k vydání více než 1 000 česko-německých publikací nebo překladů nejrůznějších oborů a žánrů.

85 let věkový rozdíl:

Pamětníci holocaustu z pražského Domova sociální péče Hagibor

Děti z mateřské školy Kinderhaus Sonnenschein v Klingenthalu

Otevřenost nejrůznějším životním zkušenostem a perspektivám. I takové jsou naše projekty.

53 m výška věže
A. D. 1270 první zmínka o kostele

Kostel Nejsvětější Trojice v Hostinném - nejvyšší a nejstarší podpořená památka v roce 2022.

Za našimi 602 projekty obnovy památek německého a židovského kulturního dědictví se skrývá nespočet uměleckých pokladů a lidských příběhů.

877 km z Bystřice pod Hostýnem do Salzkotten.

5,6 km
z Hohenberg a.d. Eger do Libá.

Partnerské obce, které to k sobě mají nejdále a nejblíže.

Sítě partnerství jsou nejhustší mezi Českem a Saskem nebo Bavorskem. Jejich vlákna však na obou stranách hranic sahají mnohem hlouběji do vnitrozemí.

Docela by nás zajímalo, jak si vedou „naše děti“, které v roce 2002 natoupily do Česko- německé mateřské školy Fuchsbau v Schirndingu.

Celá jedna generace mladých Čechů a Němců už měla díky naší podpoře školních i mimoškolních aktivit mládeže možnost nahlédnout do světa sousedů.

Němec = Deutscher
Původně: němý člověk, někdo, kdo nemluví srozumitelnou řečí.

Böhmisches Dorf = Česká vesnice
nebo taky: vůbec tomu nerozumím, nic mi to neříká.

Prosvištět si slovíčka, najít společnou řeč a vidět občas věci z nadhledu jsme už Čechům a Němcům pomohli ve více než
13 000 projektech.

Díky nám se stalo

Němečtí studenti lyžují v Beskydech, čeští se vypravili do Bundestagu

12.června 2023

Tradice školních výměn mezi gymnázii v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí na české straně a gymnáziem v německém Mettingen má již více než desetiletou tradici. Nepřerušil ji ani covid, ačkoliv na znovushledání s německými přáteli si museli čeští studenti počkat dva roky.

Společně budujeme udržitelnost

12.června 2023

Krajina (nejen) v České republice se v důsledku velmi nešetrného zacházení v minulých desetiletí dostala do krizového stavu. Že něco není úplně v pořádku si všimne i leckterý laik – a co teprve zemědělci, kteří s půdou dennodenně pracují a kterým záleží na tom, aby půda žila.

Poesiomaty v krajině

12.června 2023

V sudetské krajině poesiomaty recitují, zpívají a vyprávějí zapomenuté příběhy. Možnost si je poslechnout budete mít i v září na Bürgerfestu.

Zdravice

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.