Bürgerfest Berlin /

NGO Market

#JugendMládež

Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Präsidentengarten
/
15:00
23:30
Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer JugendaustauschTANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže