Opráski s českoňemeckí historje

25 let Fondu budoucnosti: Je to už dlouhá, nebo zatím ještě krátká historie? V perspektivě lidského života je čtvrt století dlouhým obdobím. Z hlediska staletého vývoje česko-německých vztahů je to zatím doba poměrně krátká. Fond tak má svoji historii a zároveň je součástí mnohem delší společné minulosti Čechů a Němců – tak bohaté na historické události.

O historii spolu ostatně Češi a Němci často debatují. Nebývalo tomu tak ale vždy, někdy se vedly spíše dva monology. V našich projektech je dialog předpokladem a minulost předmětem společného zájmu – nikoli půtek. Stále však přitahuje pozornost.

Náš malý průlet česko-německou minulostí dostal podobu historického komiksu. Vsadili jsme na humor a originální vidění výtvarníka Jaze, který už léta baví a zdravě provokuje své početné fanoušky neučebnicovými glosami učebnicových událostí a poněkud neuctivým vztahem k českému pravopisu. Sledujte náš web i sociální sítě, kde postupně představíme celou sérii.

Jaký je váš osobní klíč k česko-německé historii? Jaká témata byste do 25 „oprásků“ zařadili vy? A co myslíte, která událost bude jejich vyvrcholením?

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.