Bürgerfest Berlin /

NGO market

#JugendMládež

Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Od roku 1997 je TANDEM ústřední institucí pro výměny mládeže a školní výměny mezi Německem a Českou republikou. Ať už se jedná o společné přeshraniční aktivity spolků a sdružení, školní výměny, odborné stáže v sousední zemi nebo partnerství mateřských škol – TANDEM pomáhá s navázáním kontaktu a realizací projektů a také finančně podporuje česko-německá setkání. U jeho stánku si mohou návštěvníci otestovat v kvízu své znalosti o sousední zemi. Naučte se pár slov německy! Díky kreativní metodě česko-německé jazykové animace se lze hravou formou naučit první slovíčka. U stánku si to mohou návštěvníci sami vyzkoušet s jazykovou animátorkou TANDEMu.

Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládežeTandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže