Bürgerfest Berlin /

Workshopy

Wild frei grün e.V.

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Wild frei grün je spolek působící v braniborském okrese Barnim, který od roku 2016 organizuje nejrůznější projekty v oblasti alternativního vzdělávání, ochrany přírody a environmentální výchovy. Cílem spolku je poskytovat dětem, mládeži a dospělým liberální vzdělávání založené na hodnotách respektu, rovnosti a odpovědnosti. Kromě těchto témat zaštiťuje spolek také setkávání české a německé mládeže, které podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Na Slavnostech občanské společnosti se hosté mohou těšit na workshop o udržitelnosti, který se zaměří na 17 cílů udržitelného rozvoje dle OSN.

Wild frei grün e.V.Wild frei grün e.V.