Bürgerfest Berlin /

Workshopy

WOODMAID

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Woodmaid pomáhá ve své dílně ve Starém Mostu nedaleko saských hranic dětem a dospělým s rozvojem manuálních dovedností a objevováním vlastní kreativity. Spolupracuje také s regionálním muzeem v Mostě či školními i mimoškolními institucemi v kraji. Bezprostředně po nejtěžším období koronavirové pandemie přispěla dílna k tomu, že se lidé mohli znovu scházet a při společných aktivitách rozvíjet a objevovat své manuální dovednosti. K této iniciativě přispěl Česko-německý fond budoucnosti v rámci speciální podpory pohraničí během pandemie. Na Slavnostech občanské společnosti nabízí Woodmaid návštěvníkům možnost vytvořit si vlastního dřevěného robota. Ten symbolizuje kontrast mezi tradiční řemeslnou výrobou a „umělou inteligencí“.

WOODMAIDWOODMAID