Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Takt Berlin Leipzig Zeitz

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Takt Berlin Leipzig Zeitz je nezávislá umělecká organizace se sídlem v Berlíně, pod kterou spadají umělecké prostory a programy Takt Artist Residency, Tapir Gallery, Armadillo Gallery a Takt Academy. Pořádá umělecké akce a poskytuje umělcům, kteří jsou v Berlíně teprve krátce, místo pro tvůrčí setkávání, čímž podporuje mezinárodní uměleckou výměnu. Kromě toho nabízí také tříměsíční umělecký rezidenční program, který zahrnuje uměleckou kritiku ze strany odborníků, rozhovory s umělci, návštěvy berlínských ateliérů, prohlídky města a galerií, kurzy kreslení a výuku němčiny. Na konci programu umělci svá díla prezentují pod kurátorským vedením na skupinové výstavě. Organizace Takt Berlin Leipzig Zeitz se rovněž podílela na mimořádném programu Česko-německého fondu budoucnosti „Pomozme Ukrajině společně“ – podpořila totiž několik ukrajinských umělců, kteří museli uprchnout před válkou. Díky podpoře se mohli opět svobodně věnovat své umělecké profesi, diskutovat s německými a českými umělci a během rezidenčního programu se do jisté míry vyrovnat s traumatem války. U svého stánku seznámí organizace návštěvníky Slavnosti občanské společnosti se svou činností a aktivitami na podporu Ukrajiny.

Takt Berlin Leipzig ZeitzTakt Berlin Leipzig Zeitz