Bürgerfest Berlin /

NGO market

Sudetoněmecké krajanské sdružení

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) je nejvýznamnější organizací odsunutých sudetských Němců a jejich potomků.Sdružení usiluje o zachování sudetských Němců jako politické, kulturní a společenské komunity, stejně jako o podporu jejich kultury, dědictví a zvyků. Zároveň se chce společenství spolupodílet na spravedlivém uspořádání národů a států a přispívat k evropskému porozumění.

Sudetoněmecké krajanské sdruženíSudetoněmecké krajanské sdružení