Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Spolek Mikuláš – Srdce Šitboře

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Spolek Mikuláš je iniciativa z malebné západočeské vesnice Šitboř. Usiluje o to, aby Češi a Němci udržovali a obnovovali společné kulturní dědictví. Svůj název spolek odvozuje od historického kostela svatého Mikuláše, který byl velmi citlivě restaurován a pomohl tak zachovat „genius loci“ tohoto místa. Češi a Němci se společně snaží o revitalizaci hřbitova a okolí kostela. Jejich úsilí pravidelně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Spolek Mikuláš je srdcem a motorem aktivit v Šitboři. Kromě restaurátorských prací na kostele také zkoumá místní historii a přibližuje ji veřejnosti. V loňském roce tu byl umístěn také jeden z poesiomatů, který návštěvníkům vypráví o místní historii – stačí jen otočit klikou. Členové spolku se významně podíleli na podobě poesiomatu. Velmi dobré vztahy s německými krajany svědčí o upřímné snaze o vzájemné porozumění. Na Slavnosti občanské společnosti bude spolek prezentovat svoji činnost prostřednictvím fotografií, videí a publikací.

Spolek Mikuláš – Srdce Šitboře Spolek Mikuláš – Srdce Šitboře