Bürgerfest Berlin /

NGO market

#KulturKultura

Spolek globale° & Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Spolek globale° e.V. a Brémský spolek pro česko-německou spolupráci jsou skvělým příkladem toho, že česko-německá spolupráce funguje v celém Německu. Oba spolky se zasazují o posílení sousedské výměny a pravidelně organizují akce na podporu kulturní rozmanitosti. Každý podzim se koná literární festival globale°, který oslavuje mnohojazyčnost jako výraz rozmanitosti, podporuje jazykovou a literární různorodost, posiluje optimismus ohledně současného dění a vytváří prostor pro interkulturní diverzitu. Brémský spolek na jaře pořádá kulturní festival „Tak se dělá jaro“, v jehož rámci je možné navštívit různá filmová a divadelní představení, výstavy a také autorská čtení (nejen) německých a českých spisovatelů. Kromě toho se oba spolky snaží o propojení a zviditelnění relevantních aktérů a institucí česko-německé spolupráce. U společného stánku se mohou návštěvníci Slavnosti dozvědět o akcích obou spolků a o možnostech, jak se do nich aktivně zapojit.

Spolek globale° & Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit Spolek globale° & Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit