Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Seliger-Gemeinde

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Seliger-Gemeinde, založená v roce 1951, je organizací sudetoněmecké sociální demokracie. Bylo pojmenováno po Josefu Seligerovi, prvním předsedovi Německé sociálně demokratické strany dělnické (DSAP) v Československu, na jejíž činnost navazuje. Sdružení uchovává politické a duchovní dědictví bývalé DSAP a připomíná památku sudetských Němců, kteří bojovali proti nacismu a postavili se za svobodu a demokracii. Kromě toho se Seliger-Gemeinde zasazuje o sjednocenou a svobodnou Evropu a prostřednictvím různých setkání podporuje česko-německý dialog. Zájemci se mohou u stánku zapojit do interaktivní akce. Jako zastánci svobody mohou hodit na misku vah závaží pro demokracii a proti rasismu, populismu a nacionalismu.

Seliger-GemeindeSeliger-Gemeinde