Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Post Bellum

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Díky projektu Paměť národa disponuje Post Bellum jednou z největších veřejně přístupných databází svědectví pamětníků z 20. a 21. století. Tato nezisková organizace si dala za úkol zachytit a zaznamenat klíčové okamžiky obou století ve vzpomínkách pamětníků. Uchovává tak cenné vzpomínky pro budoucí generace. Kromě rozsáhlé dokumentační činnosti se Post Bellum věnuje také řadě aktivit, jejichž cílem je seznámit širokou veřejnost s příběhy těchto lidí. U stánku Post Bellum se mohou návštěvníci Slavnosti občanské společnosti seznámit s fascinující historií České republiky. Čeká je zde nelehký historický kvíz, v němž musí správně seřadit nejvýznamnější události spletitých dějin České republiky. Prostřednictvím této napínavé hry si návštěvníci rozšíří své znalosti o milnících českých dějin.

Post BellumPost Bellum