Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Liberec – Augsburg

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Původní patronát pro bývalé Liberečany se v roce 2001 rozvinul ve velmi živé partnerství mezi Libercem a Augsburgem . To představuje významné symbolické smíření, protože tisíce lidí z Liberce našly po roce 1945 svůj nový domov právě v Augsburgu. V rámci výměnného programu „Dialog“ se od roku 2005 střídavě konají v Liberci a Augsburgu každé dva roky setkání občanů. Kromě obou radnic se na nich podílejí také místní instituce, jako jsou knihovny, školy, muzea, galerie a spolek Deutsch-Tschechische Gesellschaft für Augsburg und Schwaben e. V. (DTG). Jedním z vrcholů byl nedávný projekt „Dialog 23“, který se uskutečnil letos v květnu v Augsburgu v rámci Česko-německých kulturních dnů a byl oslavou bohatého kulturního dědictví obou měst. Česko-německý fond budoucnosti aktivity tohoto partnerství pravidelně podporuje. V rámci Slavnosti občanské společnosti představí obě města svou spolupráci, partnerství a aktivity prostřednictvím videí a fotografií.

Liberec – AugsburgLiberec – Augsburg