Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Kamenický Šenov – Rheinbach

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Partnerská města Kamenický Šenov a Rheinbach spojuje sklářská tradice. Bývalí němečtí obyvatelé Kamenického Šenova zde kdysi založili nejstarší sklářskou školu na světě. Po válce našli mnozí z nich společně se sklářským uměním nový domov v Rheinbachu a jeho okolí a spoluiniciovali založení tamější sklářské školy. Čeští a němečtí sklářští umělci později začali v tomto oboru spolupracovat a partnerství obou škol se stalo také symbolem smíření. Členové českých spolků (Sonow a Spolek přátel Rheinbachu) považují česko-německou historii města za součást své identity a snaží se ji připomínat prostřednictvím společných akcí a obnovy památek. Německý spolek „Freunde und Partner von Kamenický Šenov/Steinschönau und Umgebung e.V.“ podporuje tyto projekty jak finančně, tak dobrovolnickou činností. Patří sem i každoroční vzájemné navštěvování spojené se sportovními aktivitami pro mládež a prezentace kultury partnerské země. Tyto akce se konají s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. V rámci Slavnosti občanské společnosti budou partnerství obou měst a jejich společné aktivity prezentovány prostřednictvím fotografií.

Kamenický Šenov – RheinbachKamenický Šenov – Rheinbach