Bürgerfest Berlin /

Workshopy

Grüne Liga Osterzgebirge

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Ekologické sdružení Grüne Liga Osterzgebirge se zasazuje o ochranu mimořádného přírodního dědictví východních Krušných hor. Spolek sdružuje milovníky přírody a podporuje je v aktivním angažmá v otázce ochrany přírodního bohatství. Grüne Liga Osterzgebirge kromě ochrany přírody v terénu pořádá vzdělávací workshopy a sleduje vývoj politiky ochrany životního prostředí. Spolu s dalšími regionálními partnery je součástí Stanice ochrany přírody východních Krušných hor. Od roku 2021
pořádají obě organizace přeshraniční „Heu-Hoj Camp“, na němž se účastníci dozvídají, jak se starat o louky a přírodu, a naučí se například používat kosu. Na stánku mohou návštěvníci Slavnosti občanské společnosti v poznávacím kvízu prověřit své znalosti o loukách a hmyzu v Česku i Německu a vyzkoušet si, jak se vytváří pítko pro hmyz.

Grüne Liga OsterzgebirgeGrüne Liga Osterzgebirge