Bürgerfest Berlin /

Výstavy

„Jako by se to všechno stalo včera“

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Starost a péči o přeživší oběti nacionálněsocialistického teroru dostal Fond budoucnosti do vínku díky Česko-německé deklaraci z roku 1997, na jejímž základě vznikl. V našem prvním desetiletí jsme se v duchu deklarace podíleli na několika odškodňovacích projektech ve prospěch široké škály postižených – od židovských a romských obětí rasové perzekuce, přes bývalé politické vězně až po nuceně nasazené. A bylo velkým přínosem pro česko-německé vztahy, že většina pamětníků tato gesta omluvy a pokory přijala. 

Osudy lidí pronásledovaných za nacistického režimu nás nepřestaly zajímat ani v následujících letech – zvláště když profesní kontakty nejednou přerostly v osobní přátelství. Dokládá to i kniha „Jako by se to všechno stalo včera“, z níž vychází tato výstava. Knihu jsme vydali v roce 2021 u příležitosti slavnostního koncertu na počet přeživších a obětí nacionálního socialismu. Svým apelativním esejem ji uvedla spisovatelka Radka Denemarková. Tváře pamětníků pak civilně a citlivě zachytil přední český fotograf Karel Cudlín. Snímky doprovázejí autentické vzpomínky a životní kréda portrétovaných.

„Jako by se to všechno stalo včera“„Jako by se to všechno stalo včera“