Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Collegium Bohemicum

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Tato obecně prospěšná společnost se zabývá tématy česko-německé historie. V roce 2021 byla v Muzeu města Ústí nad Labem otevřena první stálá expozice o německé menšině v Čechách s názvem Naši Němci, která připomíná historii a kulturu Němců v regionu. Kromě toho je Collegium Bohemicum jedním z hlavních organizátorů Dnů české a německé kultury – festivalu, který návštěvníkům umožňuje poznat kulturu sousední země. Collegium Bohemicum pořádá také autorská čtení, koncerty a divadelní představení. V rámci Slavnosti občanské společnosti se Collegium Bohemicum představí prostřednictvím vybraných publikací a krátkých videí.

Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum