Bürgerfest Berlin /

NGO market

#JugendMládež

Česko-německé fórum mládeže

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Česko-německé fórum mládeže dává mladým lidem z České republiky a Německa možnost vyjádřit se ke společenským a politickým otázkám. Jeho členové se scházejí v rámci projektových skupin a diskutují o konstruktivních řešeních aktuálních společenských problémů z české a německé perspektivy. Díky vlastním bilaterálním projektům navíc mohou být občansky aktivní, odbourávat předsudky a společně se rozvíjet. Na Slavnosti občanské společnosti se mohou návštěvníci prostřednictvím fotografií a videí seznámit s historií Fóra mládeže a jeho rolí v česko-německém kontextu.

Česko-německé fórum mládeže Česko-německé fórum mládeže