Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Antikomplex

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Pražský spolek Antikomplex založila v roce 1998 skupina studentů. Spolek si klade za cíl kriticky reflektovat česko-německé dějiny (zejména po roce 1945, včetně vyhnání sudetských Němců) a prostřednictvím připomínání minulosti podporovat demokratické hodnoty a vzájemný respekt. Zaměřuje se přitom zejména na politické vzdělávání a rozvoj inovativních vzdělávacích metod pro školy a neformální vzdělávání. Spolek Antikomplex pořádá výstavy, organizuje debaty a workshopy, vydává knihy, školí učitele a je autorem široké škály česko-německých vzdělávacích projektů (např. Hledání stop). Snaží se otevírat diskuse o nových tématech a objevovat nové perspektivy – často společně s německými partnery. Antikomplex se také účastní historického, sociálního a kulturního dialogu a je průkopníkem ve věci kritického přístupu české společnosti k historii bývalých Sudet. Svými aktivitami oslovuje Antikomplex nejenom aktivní dospělé, kteří se zajímají o historii a budoucnost vlastní země a kteří mají zájem hledat historické stopy v místě svého bydliště. Spolek se na Slavnosti občanské společnosti představí prostřednictvím vybraných publikací (přednášek a besed).

AntikomplexAntikomplex