Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

AMPI – Asociace místních potravinových iniciativ

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Cílem AMPI je podporovat úzký vztah mezi lidmi a krajinou, která je živí. Za tímto účelem vysvětluje asociace souvislosti mezi krajinou, potravinami a zemědělstvím. AMPI založila zemědělskou školu, která nabízí komplexní praktickou výuku na ekologických farmách v České republice i v zahraničí. Cílem je školit a podporovat mladé zemědělce, kteří se svými farmami přispějí k obnově zdravého zemědělství. Pro Slavnost občanské společnosti si asociace připravila workshop na téma „Naše Země nezná hranic“, na němž se návštěvníci mohou dozvědět více o významu půdy a o ekologickém zemědělství.

AMPI – Asociace místních potravinových iniciativAMPI – Asociace místních potravinových iniciativ