Bürgerfest Berlin /

NGO market

#DialogDialog

Ackermann-Gemeinde & Sdružení Ackermann-Gemeinde

Präsidentengarten
/
11:00
19:00

Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde jsou česko-německá křesťanská sdružení. Jejich cílem je přispívat k budování dobrých sousedských vztahů mezi národy střední Evropy a stavět mosty v srdci Evropy. Ackermann-Gemeinde, založená v roce 1946, a její sesterská organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde, založená v roce 1999, se zasazují o smíření Čechů a Němců. Pro obě česko-německé organizace je velmi důležité jak vyrovnání se s minulostí, tak společný pohled do budoucnosti. To se odráží v pořádání četných akcí – konferencí, diskusních fór, seminářů, sympozií, ale také setkání mládeže po celé střední Evropě. U stánku sdružení se mohou návštěvníci formou kreativních her seznámit s jeho cíli a aktivitami.

Ackermann-Gemeinde & Sdružení Ackermann-Gemeinde Ackermann-Gemeinde & Sdružení Ackermann-Gemeinde