#JízdaFahrt25

autorské čtení

Jaroslav Rudiš

Jaroslav Rudiš nás během jízdy zasvětí do „Návodu na použití železnice”. Tento jeho knižní průvodce po železnici a cestování vlakem zatím vyšel pouze v němčině, cestující našeho vlaku tedy zažijí jeho českou premiéru. V jídelním voze nás navíc obslouží pan Pavel Peterka, hlavní vrchní na trase Praha-Berlín, který s Jaroslavem Rudišem, milovníkem nádraží, vlaků i jídelních vozů, často jezdí.